Speciální výstava – TELČ 2012

Průběh a výsledky

Dne 15.9.2012 jsme se s Dixie zúčastnily naší prví výstavy ,pořádané Klubem chovatelů výmarských ohařů ,která se konala  v krásném prostředí Zámeckého parku v Telči . Dixie nastoupila do třídy dorostu ve věku 6,5 měsíců ,kde si od pana rozhodčího vyběhala krásný posudek s oceněním VN1  a posléze v závěrečných soutěžích ještě titul Nejlepší dorost plemene . Byla jsem tak překvapená a zároveň nadšená ,že jsem se rozhodla s výstavní kariérou pokračovat i nadále 🙂 .

ocenění

VN1 ,Nejlepší dorost plemene

Akce

Speciální výstava KCHVO - Telč

Datum
Kategorie
Výstavy